Impresszum

Nyomtatóbarát változatSend by emailPDF version

Impresszum

Főszerkesztő:


Aranyi Péter
aranyipeter@melano.hu

+36-30-956-0470

Szerző(k):

Aranyi Péter

Törék Csaba 

Technikai gondozás:

Nortol Hosting:

nortol@gmail.com

Hirdetésszervezés és sajtóközlemények:

aranyipeter@melano.hu

A melano.hu cikkei szerzői jogot élveznek. Cikkeink csak az oldalra mutató hivatkozással,
a szöveg pontos, szó szerinti idézésével, illetve a teljes szövegkörnyezet
megtartásával vehetők át.
Szerzőink írásai szerzői jogot élveznek, bármilyen nemű jogsérelem elkövetésekor,
annak felfüggesztésére irányuló felszólítás nélkül pert indíthatunk, mely anyagilag
jelentős terhet ró a jogkövető magatartást elutasító félre.

Oldalainkat szemlézi a


2009-2024 (C)

Minden jog fenntartva!/All rights are reserved!