Szerzői jogok

Nyomtatóbarát változatSend by emailPDF version
Azzal, hogy belép a www.melano.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

A www.melano.hu webszájton ("lap") található tartalom a melano.hu ("kiadó") szellemi tulajdona. A melano.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az melano.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A melano.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.


Az melano.hu domainnév, valamint az "Melano" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az melano.hu előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Beküldött anyagokat nem feltétlenül használunk fel, és nem feltétlenül tároljuk hosszútávon azt, kérjük ezt figyelembe venni.
 
 
A melano.hu cikkei szerzői jogot élveznek. Cikkeink csak az oldalra mutató hivatkozással,
a szöveg pontos, szó szerinti idézésével, illetve a teljes szövegkörnyezet megtartásával vehetők át.
Szerzőink írásai szerzői jogot élveznek, bármilyen nemű jogsérelem elkövetésekor,
annak abbahagyására való felszólítás nélkül pert indíthatunk, mely anyagilag
jelentős terhet ró a jogkövető magatartást elutasító félre.