Együttműködési megállapodást írtak alá a Visegrádi Országok statiszikai hivatalainak vezetői

Létrehozás: 05/01/2018 - 12:44
Nyomtatóbarát változatSend by emailPDF version
Az eredményesebb együttműködés, a tapasztalatcsere és a módszertani fejlesztések hatékonyabb megosztása érdekében 2018. április 19-én együttműködési megállapodást írtak alá a V4-országok – statisztikai hivatalainak vezetői.

 

A megállapodást ünnepélyes keretek között írta alá Marek Rojíček, a Cseh Statisztikai Hivatal elnöke, Grażyna Marciniak, a Lengyel Statisztikai Hivatal elnökhelyettese, Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke és Alexander Ballek, a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának elnöke.  A négy országot nemcsak a közös történelmi múlt, a földrajzi közelség és a jelenlegi gazdasági kapcsolataik kötik össze, hanem a statisztikai hivatalok együttműködése is, ami a múlt századra nyúlik vissza. Az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően, 1993 és 2004 között például közös negyedéves jelentésben publikálták főbb mutatóikat. A négy ország együttesen az Európai Unió lakosságának és népességének több mint egytizedét, a bruttó nemzeti terméken (GDP) alapuló gazdasági teljesítmény közel 6%-át, a gépjárműgyártás mintegy 8%-át és a gabonatermesztés majdnem egyötödét adja. 

A statisztikai hivatalok közötti megállapodás lehetőséget teremt a hatékonyabb együttműködés kialakítására, az információmegosztás, a vélemény- és tapasztalatcsere lehetőségeinek bővítésére, valamint az egyes országok módszertani fejlesztéseinek adaptációjára is. Emellett a négy ország statisztikai hivatalai az idei évtől kezdődően minden évben közös kiadványban mutatják be a legfontosabb nemzeti mutatókat, melynek első kiadását az aláírással egyidőben publikálták. A kölcsönösen elfogadott memorandum értelmében a V4 országok statisztikai hivatalainak elnökei évente találkoznak, és rendszeresen megvitatják a hatékony együttműködés lehetőségeit. A szorosabb partnerség elsősorban a jó gyakorlatok és a módszertani újítások megosztására irányul, de a kölcsönös megállapodás lehetőséget biztosít bizonyos adatkörök cseréjére is. 

Az együttműködési területek azon témák köré összpontosulnak, amelyek jelenleg kihívást jelentenek a statisztika tudományának művelői számára. Ilyen a soron következő népszámlálás és gazdaságszerkezeti összeírás megvalósítása adminisztratív adatforrások bevonásával vagy a területi statisztika kérdései. A jövedelem, fogyasztás és jólét, valamint a külkereskedelmi tükörstatisztikák, a migrációs és az időmérleg adatfelvételek módszertani kérdéseit is tárgyalják. Figyelmet kap az okoseszközök által elérhető big data adatok gyűjtése és hasznosítása a hivatalos statisztikában, és végül, de nem utolsósorban a résztvevők egyeztetnek a statisztikai tájékoztatás sarokpontjairól, a felhasználókról és az őket elérő platformok hasznosságáról is.

A visegrádi országok együttműködése a 14. századra nyúlik vissza, a V4-ek jelenkori kapcsolatai azonban megkövetelik, hogy az egyes országok statisztikai hivatalai is aktívabb részt vállaljanak a közös munkában. Bár a négy ország között eddig is gyümölcsöző volt az együttműködés, ezeket a kapcsolatokat szeretnénk most még jobban elmélyíteni. Az pedig, hogy a mostani megállapodást ilyen nagy múltú intézmények írják alá, arra is garanciát jelent, hogy az együttműködés európai mércével is a hivatalos statisztika hasznára válik” – mondta Vukovich Gabriella a Központi Statisztikai Hivatal elnöke a budapesti csúcstalálkozón. 

Az éves egyeztetéseket a visegrádi négyek éppen regnáló elnöke vezeti majd – 2018. június 30-ig tehát a Központi Statisztikai Hivatal és annak elnöke, Vukovich Gabriella koordinálja a statisztikai hivatalok közös munkáját.

Tags: 
Visegrádiak: 

A szerzőről

Melano
A Melano Közéleti és Kulturális Magazin célja, hogy kiszolgálja a Közép-Európa országainak kulturális és közéleti történései iránt érdeklődő olvasókat. A Melano.hu tematikájában elsősorban a Visegrádi-négyek közös ügyeire, zenei, filmművészeti, irodalmi és egyéb művészeti eseményeire koncentrál.